Ma 2018. április (Szent György hava) 26. csütörtök, emléknapja, , , napja van.


I. A Hungarista Mozgalom keletkezése és szükségszerűsége

A trianoni békeszerződés szinte megoldhatatlan feladat elé állította Magyarországot abból a szempontból, hogy politikai függetlenségének megtartása mellett továbbra is a keresztény, nyugati kultúra és civilizáció legkeletibb védőbástyája maradhasson a keletkezőben lévő új keleti veszedelemmel, a bolsevizmus köntösébe burkolt szláv imperializmussal szemben.

E hivatás teljesítése a magyarság számára évezredes hagyományokon nyugodott, az újabb történelmi szituációban pedig létkérdéssé vált. A szláv tengerbe ékelt Magyarországnak külpolitikai orientáció tekintetében mindig a Nyugatra kellett támaszkodnia, belső berendezkedésében pedig a szláv nyomással és a bolsevista térhódítás törekvéseivel szemben ellenállóképes, erős, biztonságot jelentő politikai, gazdasági és társadalmi rendszert kellett megalkotnia.

Az első világháború utáni hivatalos magyar politika elvileg ugyan felismerte és zászlajára tűzte ezt a feladatot és a keresztény, nemzeti irány alapjainak megteremtésével ebben az irányban indult el, később azonban - konszolidáció folyamán - bár bizonyos rendet és életbiztonságot teremtett az új rezsim, a fenti szempontokat szem elől tévesztette és más irányba fordult.

Az új rendszer politikai vonalvezetése különösen szociálpolitikai téren mutatkozott helytelennek. A vagyon- és jövedelemelosztás aránytalansága következtében rendkívül jelentős néptömegek kerültek viszonylag nehéz helyzetbe és különösen a népszaporodás csökkenésében mutatta meg hátrányait. Az egészséges és szükségszerű földreform ellenzése a parasztság fejlődését hátráltatta, az alacsony munkabérek pedig az ipari munkásság kommunista orientációjának veszélyével fenyegettek.

Ezenkívül a munkás érdekképviseletet a kormányzat olyan nemzetközi szerv kezén hagyta, amely az 1919 évi magyarországi kommün idején a szélsőbaloldal mellett kompromittálta magát. Az ország politikai struktúrája nélkülözte az egészséges parlamenti váltógazdaságot, társadalmi berendezkedésünk elmaradt az egészséges fejlődés mögött.

Bár az uralkodó rendszer a bolsevizmus elleni küzdelem szükségességét elvileg hangoztatta, gyakorlati politikájában elmulasztotta az eredményes ellenállás feltételeinek megteremtését. Ezt az ellentmondást és következetlenséget s a benne rejlő veszélyeket vezérkari tanulmányai során felismerte Szálasi Ferenc és Nemzete sorsa feletti aggódásában kereste az orvoslás módjait, megfogalmazta a hungarista célkitűzéseket és ezzel útjára indította a Hungarista Mozgalmat.