Ma 2018. április (Szent György hava) 26. csütörtök, emléknapja, , , napja van.


Végszó

A gazdasági élet felelősségvállalás mellett való megszervezésének alapfeltétele, hogy az államhatalom és a nemzet minden rétege a kölcsönös bizalom alapján álljon. Az 1. Füzet adta meg a kölcsönös bizalom alapjait, mely bizalom a kölcsönös jogok élvezetén és a kölcsönös kötelezettségek vállalásán és teljesítésén nyugszik. A 2. Füzet megrajzolja törvénybeszedve a szükségszerű viszonyt az állami főhatalom és a nemzet, a nemzet egyes érdekrétegei, valamint az állami főhatalom és a nemzet életerő közvetlen befolyást gyakorló külföld között, hozni fogja tehát az új alkotmányt és a Magyar Állam megszervezésének nagy kérdését konkrét alapokon.

A magyar ember ezt és a következő füzeteket mindenkor három szempontból olvassa át: először mint magyar, másodszor mint a nemzet egyik alkotó érdekrétegének alanyi, egyéni tartozéka, harmadszor - és ne legutolsó sorban - mint ember, mert csak mint ember tud élete hármas erkölcsi törvényének eleget tenni: kötelezettség önmagával szemben, kötelezettség nemzetével szemben és kötelezettség az emberiséggel szemben. A csak Egot elsodorja a nemzet érdekeit és erőit összefogó fejlődési irány, a csak nacionalistát elsodorja a fejlődés egységesítő, érdekkapcsoló folyamata, a csak internacionalistát elsodorja maga az élet, mely nemcsak egységesít, hanem ki is választ.

Megérteni engem minden egyes magyar ember csak akkor fog, ha a három szemszögből vizsgálja, bírálja, támadja vagy igyekszik a gyakorlati életbe átültetni felépítésem egyes gondolatait és konkrét megállapításait. Útravalónak szolgáljon: áldoznunk kell, ha sokat akarunk nyerni.