Ma 2018. szeptember (Szent Mihály hava) 21. péntek, Szent Máté evangelista emléknapja, Mirella, Jónás napja van.


Rendelkezés a befizetett SZJA 1%-áról

Ismét elérkezett az adóbevallás egész évben várva-várt szezonja. A hatályos jogszabályok szerint a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó 1-1 százalékáról az adózó saját maga rendelkezhet, az egyik egy százalékot valamely Magyarországon működő egyház, a másikat pedig alapítvány vagy társadalmi szervezet számára ajánlhatja fel.

Az adóbevallást általában a munkáltató készíti el, ilyenkor az 1%-os rendelkező nyilatkozatot a könyvelőnek kell átadni (lezárt borítékban, amelyre az adózó adóazonosító jelét kell felírni), aki csatolja az adóbevalláshoz.

Aki önadózó (tehát maga barkácsolja az adóbevallását) az vagy a NAV által összeállított és bármely adóhivatalban vagy kirendeltségen kérhető adócsomag (melynek része a rendelkező nyilatkozat is) kitöltésével tud túl lenni rajta, avagy elektronikus úton a NAV oldaláról letölthető, platform-független (Java alapú) nyomtatványkitöltő program segítségével készítheti el bevallását. A program letölthető a NAV honlajáról.

A NAV oldalán felsorolt 31 db (!!!!) „egyház” közül a PHM a következőket ajánlja támogatásra (technikai számmal):

0011 Magyar Katolikus Egyáz
0035 Magyarországi Evangélikus Egyház
0066 Magyarországi Református Egyház

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletében szereplő összes bevett egyház technikai számát és nevét itt lehet megtekinteni.

Mivel „adója 1 százalékával támogathat nyilaskereszteseket is”, ezért a második 1%-ot kérjük a Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány részére felajánlani. A több, mint 20 éve működő alapítvány régebben több kulturális rendezvényt, megemlékezést szervezett, lehetőségei szerint támogatta a Gede testvérek kiadó hiánypótló munkáját. Az alapítvány gondozásában jelent meg az első „hungarista kalandregény”, Retkes Tamás Budapest hősei című könyve, melynek folytatását (Örök újrakezdés) szintén az alapítvány támogatta.

Az alapítvány adószáma: 18070266-1-41

Érvényesen rendelkezni csak egy egyház és egy társadalmi szervezet javára lehet.